‘I don’t know if they take the decision or the life make the decision.’


Deelnemer Lotte de Voogd van der Straaten wil graag iets vertellen over haar ervaringen tijdens haar afstudeeronderzoek in Servië. Zij deed daar onderzoek voor Stichting Hulp Oost-Europa naar voortijdig schoolverlaten onder Roma kinderen. Samen met ds. Aleksandar Subotin heeft zij interviews met de Roma afgenomen, maar ook met professionals om deze doelgroep heen. Haar ervaringen: Omdat ik vorig jaar met de werkvakantie al enig beeld had gekregen van veel situaties bij Roma thuis was ik voorbereid. Ik wist af van de armoede die duidelijk terug te zien is als je een Roma kamp binnenkomt. Maar tijdens mijn onderzoek werden ook de gevolgen van deze armoede duidelijker.

De Roma kinderen maken over het algemeen het basisonderwijs af. Hier gaan ze naar toe van 7 tot 15 jaar en in deze leeftijd zijn ze dan ook leerplichtig. Hun ouders hebben dit meestal niet afgemaakt en zijn tot een jaar of 12 naar school geweest. Zij stopten omdat ze thuis moesten helpen of omdat er geld verdient moest worden. Dit gebeurd veelal op het land, waar ze zo’n € 0,80 per uur verdienen. Maar helaas wordt prostitutie voor meisjes ook gezien als een optie om geld bij te verdienen. Ze moeten dus op jonge leeftijd al veel werken, helpen in het huishouden en snel volwassen worden. Daar hoort soms ook trouwen en een kind krijgen bij als je tussen de 14 en 16 jaar bent. Daarnaast ondervinden veel ouders last van het voortijdig schoolverlaten omdat zij nu niet of heel slecht kunnen lezen en schrijven. Maar omdat onderwijs nu verplicht is kunnen de meeste Roma kinderen dit nu wel. Dit is geen gemakkelijke weg. Veel kinderen hebben maar één maaltijd per dag, geen hulp bij huiswerk of bijles (voornamelijk als ze in de laatste klassen komen en het niveau te hoog wordt voor slecht geschoolde ouders), kunnen nooit mee met klassenuitjes of op schoolkamp en er is weinig geld voor schoolspullen. DSCN0022

Omdat deze kinderen nooit op vakantie gaan of mee kunnen op een schoolkamp, wil Aleksandar Subotin graag kamp organiseren. Het kamphuis is er, maar hier is nog veel renovatie nodig voor het echt gebruikt kan worden. Voor veel kinderen zou het geweldig zijn om een week op vakantie te kunnen gaan. Aleksandar verteld de kinderen ook over het christelijke geloof. Dit geeft veel Roma’s hoop en steun. Er zijn veel voorbeelden waar Roma zich bekeren tot christen en stoppen met bijvoorbeeld prostitutie of ander illegaal werk. Dit maakt hen niet minder arm maar wel een gelukkiger mens. Aleksandar wil in het kamphuis ook graag conferenties organiseren voor volwassen. Maar er is eerst geld nodig voor de renovatie en om de kampen te organiseren. Op het stuk land bij het kamphuis zullen gewassen verbouwd worden en verkocht worden om een deel van de kampen te betalen.

Een aantal scholen proberen waar ze kunnen de Roma kinderen te ondersteunen en te motiveren om onderwijs te volgen en een vervolgstudie te doen. Op een middelbare school waar ik ben geweest helpen ze om fondsen aan te vragen waarmee Roma kinderen bijvoorbeeld bustickets en school spullen mee kunnen betalen. Maar een plek om huiswerk te maken kunnen ze niet bieden. De school heeft geen budgetten hiervoor. De hele school kampt door de lage budgetten met zeer veel achterstallig onderhoud. Daarom willen wij deze school steunen door één of twee lokalen op te knappen. Ook is er een grote behoefte aan computerlokalen omdat veel kinderen deze niet thuis hebben, maar wel nodig hebben om succesvol onderwijs af te ronden.

Daarnaast vonden de Roma kinderen het heel bijzonder dat er vanuit een ander land interesse was voor hen. Roma’s worden helaas vaak gezien als de onderste laag van de maatschappij en niet geaccepteerd. ‘Er zijn’, steun bieden en samen geloven is dan ook van grote waarde. Ds. Aleksandar probeert veel steun te bieden, geloof over te dragen en een sleutelfiguur te zijn tussen organisaties en instanties en de Roma. Hierbij gebruikt hij soms creatieve manier, bijvoorbeeld leren lezen door de Bijbel als leesboek te gebruiken. Maar daarnaast is er ook veel behoefte aan fundamentele behoeften zoals voedsel en kleding. Eén van de professionals antwoorden dan ook op de vraag waarom Roma voortijdig schoolverlaten: ‘I don’t know if they take the decision or the life make the decision.’ Kortom, steun en hulp is nog steeds hard nodig. Ondanks dat het land niet ver van ons af ligt en je na 2 uur vliegen in de hoofdstad staat.

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *